Gabriella Ringvall, &thebrain

Hur tar du hand om din hjärna?

Gabriella är förändringsledare, kommunikationsstrateg och hjärnivrare. Hon verkar inom det egna företaget &thebrain AB och kommer närmast från Säkerhetspolisen där hon jobbade som kommunikationsstrateg. Gabriella kommer att föreläsa om sin egen upplevelse av stress och utmattning och guidar oss till effektiva, energibesparande och hjärnsmarta arbetssätt i vardagen, bl a: Multitasking vs singletasking, hjärnans biologiska behov, arbetsbelastning och hjärnstress i flera dimensioner, samt hur beteenden, kultur och traditioner påverkar.

Jan Tern, Personbästa AB

Stress Exit

Deltagarna i Jans nya föreläsning Stress Exit, får kunskap, tips och verktyg om hur man lämnar stressen och istället ökar hälsan, välbefinnandet och gladprestationerna. Studier visar att när du mår bra och känner trygghet och glädje presterar du också bättre – att gladprestera. När man lyckas med detta gör det en enorm skillnad inom många områden som arbetsmiljö, kompetensutveckling och även rekrytering. Funktionellt – Engagerat – Kreativt och Roligt, är Jans värdeord och även viktiga komponenter i hans föreläsningar

Kelly Odell, Astrakan AB

Arbetsglädje i nöd och lust

Kelly är specialiserad på hur man arbetar med förändring och ledarskap i organisationer. Han är amerikan, och svensk, och han vet vad han pratar om utifrån en omfattande erfarenhet av chefskap i stora globala organisationer. Kellys förmåga att vända ut och in på invanda begrepp kommer kanske mer från hans prästutbildning än från hans MBA-examen. I denna föreläsning kommer Kelly att dela med sig av tankar och tips om ett ledarskap som leder till ökad arbetsglädje. Hur kan man få ut mer av sitt arbete och kanske till och med mer av livet?

(Presenteras av Kompetenslaget)

Sandra Lindström, Act Now AB

Den ojämställda stressen

Vad påverkar människors upplevelse av stress och otrivsel? Hur kan vi förstå psykisk ohälsa ur både ett individ och samhällsperspektiv? Hur bygger vi upp strategier och förmågor som hjälper oss att hantera livets och arbetslivets utmaningar?

Sandra förklarar i sina föreläsningar hur språk, makt och beteenden fungerar med konkreta och vardagsnära exempel. Genom att kombinera sin roll som kliniskt verksam psykolog med strukturella perspektiv har Sandra en unik kompetens inom området jämställdhet.

Linda Olsson, Medlefors

Stresshantering på mitt sätt

Ibland fastnar vi i mönster och upplever att vi vet vad som ska hända på gott och ont, men hur mycket av detta beror på vår inställning? Vår hjärna gillar rutiner och detta gör att vi tvingas bryta dessa mönster för att kunna uppleva en tidigare obehaglig upplevelse som något positivt. Stress i livet är ofrånkomligt, men är all stress negativ? Linda Olsson, pedagog och föreläsare på Medlefors Folkhögskola kommer att prata om de biologiska faktorerna bakom stress och hur vi kan känna igen vårt beteendemönster samt förebygga och hantera negativ stress.

Stefan Hallberg, Bisevo

Poängsätt arbetsmiljöarbetet

Våra beteenden styrs till väldigt stor del av de konsekvenser vi får. Vill man skapa förändring så ger positiv feedback på bra/rätt beteende stark påverkan mot det önskade beteendet. Detta blir särskilt tydligt inom spelindustrin där belöningar gör spelen roliga och engagerande. Stefan berättar om ”Gamification” och hur man genom olika typer av spelscenarion på ett roligt sätt kan motivera och engagera medarbetarna. Vi får exempel på hur Bisevo hjälpt olika organisationer att stärka önskade beteendeförändringar.

Anna Ricknell

Moderator

Anna är föreläsare och utbildare inom retorik och presentationsteknik och en ofta anlitad moderator.

Hennes kommunikationsfärdigheter, engagemang och positiva energi kommer att skapa en bra arbetsmiljö för föreläsare och deltagare under dagen.”