Christina Stielli

Hantera förändringar utan stress

Christina blandar skratt med djupaste allvar. Hon sätter tummen på välbekanta dråpliga situationer på en arbetsplats och belyser vikten av eget ansvar och tar dig med in i den spännande forskningen om hur vi kan klara av livet lite lättare. Föreläsningarna syftar till att skapa förståelse för hur vi kan få medarbetare som mår bättre, klarar av förändringar, hanterar stress. Förutom att vara föreläsare och författare syns Christina ofta i TV4 Nyhetsmorgon där hon pratar om stresshantering och arbetsrelaterade frågor inom välmående.

Micke Darmell, gr8 meetings

Uppkopplad eller Avkopplad

En föreläsning om konsten att leva i en uppkopplad värld. Vi lever idag i ett relationssamhälle, där vår förmåga till gemensamt skapande är en nyckelfaktor för framgång. Verksamhetens relationskapital som man talar om idag, är kanske den viktigaste och mest värdefulla tillgång en verksamhet har. Relationer idag påverkas av den ständiga uppkopplingen, många gånger på ett positivt sätt. Dock gör den ständiga uppkopplingen det svårare att vara härvarande vilket också gör det svårare att verka i team.

Mikael Rehnberg, Flow Module i samarbete med Avonova

Så mäter du effekterna av arbetsmiljöarbetet.

En vanlig uppfattning är att arbetsmiljöarbete bara kostar pengar, och många chefer, skyddsombud och HR-avdelningar har ofta svårt att påvisa att arbetsmiljöarbetet är lönsamt.
Under detta seminarium kommer arbetsmiljöexperten Mikael Rehnberg visa med forskningsresultat och arbetshälsoekonomiska analysverktyg hur du kan mäta effekterna av arbetsmiljöarbetet.
Mikael är humanbiolog och arbetsmiljökonsult med specialinriktning mot arbetshälsoekonomi samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

UngHästen, en del av Västerbottensteatern

Vi är varandras arbetsmiljö!

Vi levererar inga färdiga svar, utan genom utbildning med interaktiv teater öppnar vi upp för diskussion, belyser beteenden och kulturer, ser gamla problem från en ny vinkel. Deltagarna inspireras att, enskilt och i grupp, själva ta ställning, komma med synpunkter och förslag på lösningar, ett perfekt komplement till övrigt förändringsarbete i en organisation.
UngHästen har bl.a. tilldelats BRIS-priset, Psykiatripriset i Skellefteå och Surfa Lugnt- priset. Allt överskott från våra företagsuppdrag går till vår skolverksamhet.
Skratt och allvar för en attraktiv arbetsplats!

Mathias Åman, Nämndemansgården

Spelberoende påverkar arbetsinsatsen

De senaste åren har förståelsen för spelberoende ökat i samhälle och idag är det klassat som en riktig sjukdom jämställd med alkoholism. Spelberoende och spelmissbruk skiljer sig från “vanligt spelande” eftersom spelandet ofta får förödande konsekvenser, både ekonomiskt och socialt. Mathias arbetar som behandlare på Nämndemansgården och vill med föreläsningen föra det obegripliga lite mer begripligt. Vad är det? Hur fungera det? Varför slutar de bara inte? Vilka tecken finns och vad kan du göra för att hjälpa!

Patrik Persson, YouCall

Reflektionstid på schemat

YouCall jobbar med telefonbaserade samhällsnyttiga tjänster med bemanning dygnet runt. Man arbetar systematiskt med arbetsmiljö och friskvård men ett mer annorlunda grepp är individuell schemalagd reflektionstid. Modellen innebär att varje medarbetare vid några tillfällen varje vecka släpper sina ordinarie arbetsuppgifter för att fundera över sin arbetssituation och komma med förslag till förbättringar i verksamheten. Patrik berättar om tankarna bakom och erfarenheterna av schemalagd reflektionstid.

Åsa Forssell

Moderator

Åsa är verksamhetsutvecklare / projektledare inom Skellefteå Kommun, Solkraft och har stor erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och förändringsarbete. Som licensierad mental tränare och coach kommer hon säkert att hjälpa oss igenom dagens aktiviteter på ett bra sätt!