Simon Elvnäs, Elvnäs Applied Behavior Research

Effektfullt ledarskap ger en attraktiv arbetsplats

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Simon presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Leila Söderholm

100% arbetsglädje

En föreläsning om glädje på jobbet och medarbetarskap. Varför är det så viktigt med glädje på jobbet och vem är ansvarig för den? Hur vi pratar med oss själva – och hur vi tar vårt eget ansvar är viktiga pusselbitar. Precis som man kan träna sin kropp kan man träna sin glädje. Hjärnan älskar att komma ihåg oförrätter för att hålla koll på vad som är hotfullt. Med enkla knep kan man överlista hjärnan och öva på att inte gnälla och träna på att vara generös.

Hasse Carlsson

En Kul Tur, eller jobbig resa?

Vad är viktigt på framtidens arbetsplats? Hur attraherar man de skarpaste och drivnaste talangerna? Redan nu vet vi, och märker vi, att fina ord på hemsidan inte räcker. Redan nu vet vi att de som är starka på samarbete, jämlikhet och självledarskap får stora framgångar, både ekonomiskt och själsligt i medarbetarnas liv. Så vad har starka resultat, acceptans, arbetsplatskultur, ansvar för tankemiljö med respekt, feminism och hög status att göra?

Carina Kåla, Nämndemansgården

Agera och få en hälsosam och kostnadseffektiv arbetsplats

90 % av alla personer med ett riskbruk eller beroende finns på arbetsplatsen. Det är ett vanligt dilemma och ett ämne som intresserar och berör många. Hur kan du som chef hantera frågor kring alkohol, droger och spel på arbetet och få det som en naturlig del av kommunikationen? En inspirerande föreläsning som fördjupar dina kunskaper inom riskbruk och beroenderelaterad ohälsa på arbetsplatsen och inom nutidens distansarbete.

3 chefer från verksamheter i regionen

Så skapar vi en attraktiv arbetsplats

Samtalsvärd: Norr Media

Tre ledare från olika verksamheter berättar vad de gör för att skapa en attraktiv arbetsplats. Attraktiv både ur perspektivet att få behålla de medarbetare man vill, men även hur man kan locka nya till verksamheten. Vad har man för styrkor respektive utmaningar för att vara en attraktiv arbetsplats? Hur hänger det ihop med olika typer av arbetsmiljöfrågor och deras påverkan på arbetsgivarvarumärket?

Annamaria Hedlund, Medlefors

Moderator

Annamaria arbetar som rektor/verksamhetsledare på Medlefors. Medlefors är en kombination av folkhögskola och konferensanläggning med boende.
Bland annat bedriver man flera olika utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Annamarias breda erfarenhet inom kompetensutveckling, ledarskap och politik talar för att hon kommer att lotsa oss igenom dagens aktiviteter på ett utmärkt sätt !