Niklas Delmar, Hej Engagemang

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Går du till ditt arbete för att du måste eller för att du vill?  Arbetspsykologiforskning visar att ett ökat engagemang, dvs en ökad grad av frivillig ansträngning, korrelerar starkt både med individens eget välbefinnande, ökade prestationer och organisationens hållbara resultat. Att bygga goda resultat på kort sikt, utan att samtidigt ta hand om medarbetarnas engagemang, är inte hållbart över tid

Presenteras av Kompetenslaget AB

Åsa Miemois, Falck Sverige

Energi och friskfaktorer både på jobbet och privat

Åsa har jobbat med hälsofrämjande arbete ur ett organisationsperspektiv i över 15 år. Hon föreläser om att få organisationen, chefer och medarbetare att fokusera på sina friskfaktorer och hälsoekonomi så skapas hållbara och hälsosamma arbetsplatser. Åsa tror mycket på att individer kan göra bra val om vi utgår från våra egna förutsättningar och fokuserar på frågor som stärker arbetsglädje, engagemang, trivsel och välbefinnande.

Benny Haag

Bakfull på jobbet ?

På ett annat sätt än den gängse alkoholföreläsningen, berättar Benny om ett av de mest mörkade problemen i vårt samhälle. Med humor, allvar och viss sentimentalitet pratar Benny Haag om alkoholens inverkan på hans eget liv, på arbetsmiljön och på samhället i stort. En föreläsning som uppmärksammar alkoholfrågan och dess konsekvenser för hälsa, välgång och lönsamhet.

Åsa Forssell, asaforssell.se

Kommer chefen till jobbet i morgon ?

Hur får vi cheferna att orka och vilja stanna kvar i sitt uppdrag? Att vara chef och ledare idag är ett komplext arbete och en yrkesgrupp där ohälsan växer. Så vad behöver cheferna för att stanna kvar? Här guidas vi genom uttryck som resiliens, gränssättning, gränskontroll, stöd och självmedkänsla. Områden som visat sig vara viktiga för hållbarhet och som chefen själv kan påverka.

Jonna Barsk, SSAB

Ett jämställt arbetsliv där man använder all kompetens

Jonna Barsk är verksamhetsstrateg på SSAB och jobbar med frågor som berör arbetsmiljö och arbetsgivarvarumärke. På SSAB Luleå är frågan om jämställdhet en strategisk fråga, vi har inte råd att missa någon av alla de kompetenta medarbetare som vi har eller vill rekrytera. Vi tar många initiativ för att nå våra mål och bredda basen för rekrytering, både internt och externt.

Eva Andersson, Hjärnkoll i Västerbottens län

Skynda långsamt

Eva Andersson är ambassadör för Hjärnkoll men jobbar till vardags som bla hälsopedagog och kostrådgivare. Hon är en van kursledare och föreläsare kring bl.a ämnet psykisk (o)hälsa och återhämtning.

Här får ni ett smakprov på vad en föreläsning kring ämnet utmattning kan innehålla.

Annamaria Hedlund, Medlefors

Moderator

Annamaria arbetar som rektor/verksamhetsledare på Medlefors. Medlefors är en folhögskola, hotell-, konferens- och restauranverksamhet som bland annat erbjuder människor och organisationer bildning och utveckling. Man bedriver flera olika utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Annamarias breda erfarenhet inom kompetensutveckling, ledarskap och politik talar för att hon kommer att lotsa oss igenom dagens aktiviteter på ett utmärkt sätt!