Dr Marta Roczniewska, KI

Job crafting

Marta Roczniewska är specialist inom arbets- och organisations-psykologi. I sin forskning studerar hon särskilt hur medarbetare påverkas av möjligheten att utveckla och anpassa sin arbetssituation. Martas föreläsning handlar om hur man kan förändra sitt arbete utan att faktiskt byta jobb och vad organisationer kan göra för att underlätta denna anpassning. Hon presenterar nya kunskaper och praktiska exempel på hur ”job crafting” kan vara ett verktyg för att skapa en mera hållbar arbetsmiljö

(föreläsningen hålls på engelska)

Tony Irving

Ett bättre jag

I föreläsningen delar Tony med sig av egna erfarenheter och inställningen till sig själv och sitt liv. Vi får höra om både med- och motgångar inom företagande och kändisskap. Genom livsmål, terapibehandlingar och utbildning inom NLP har Tony själv påbörjat resan att bli den bästa version av sig själv. Tony presenterar även fem grundläggande självledarskapsattityder som man kan använda sig av i resan mot att ”det är bra att vara jag”. Kanske blir det något om kulturkrockar och dans också

Mariana Vnuk, Oh My

Från skitsnack till superkultur!

I föreläsningen ger Mariana dig konkreta tips på hur du med hjälp av inkludering vinner kampen om talangerna, bygger schyssta team och når affärsmässig framgång. Hennes tes ”Omställningen kan inte bara vara grön – fler färger behövs” känns mycket aktuell i vår region. Mariana jobbar som strateg och copywriter på Oh My och har specialiserat sig på inkludering med fokus på inkluderande kommunikation och ligger bakom det uppskattade Instagramkontot Normkollen.

Annika Klefsjö

Hur leder jag andra med särskilda behov

Föreläsningen syftar till att öka kunskapen och förståelsen för människor och medarbetare med diagnosen ADHD och ADD. Vi varvar aktuell forskning inom området med interaktiva övningar där ledarskapet är i fokus. När du lyckas med att skapa rätt förutsättningar för personer med särskilda behov får du även medarbetare som mår bra, är trygga, trivs och kan bidra på bästa sätt till den gemensamma vägen mot uppsatta mål. Det bästa är att dessa ledarskapsbeteenden även gynnar alla andra, fiffigt eller hur?

(presenteras av Kompetenslaget)

Praktiska exempel

Kompetens & Inkludering

Verksamheter i regionen presenterar ett antal praktiska erfarenheter där man på positiva sätt lyckats med att hitta olika typer av kompetens, skapa en inkluderande arbetsmiljö, hantera kulturkrockar och samtidigt utveckla verksamheten. Kompetensbristen och den snabba förändringstakten gör att det krävs kreativa och flexibla lösningar för att säkerställa verksamhetens framtid.

Passet avslutas med en Paneldiskussion kring temat.

Annamaria Hedlund, Medlefors

Moderator

Annamaria delar nu sin tid mellan politiken (ordförande Bygg- och miljönämnden) och Medlefors. Medlefors är en kombination av folkhögskola och konferensanläggning med boende. Bland annat bedriver man flera olika utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Annamarias breda erfarenhet inom kompetensutveckling, ledarskap och politik talar för att hon kommer att lotsa oss igenom dagens aktiviteter på ett utmärkt sätt!