Gabriella Ringvall, &thebrain

Hur tar du hand om din hjärna?

Gabriella är förändringsledare, kommunikationsstrateg och hjärnivrare. Hon verkar inom det egna företaget &thebrain AB och kommer närmast från Säkerhetspolisen där hon jobbade som kommunikationsstrateg. Gabriella kommer att föreläsa om sin egen upplevelse av stress och utmattning och guidar oss till effektiva, energibesparande och hjärnsmarta arbetssätt i vardagen, bl a: Multitasking vs singletasking, hjärnans biologiska behov, arbetsbelastning och hjärnstress i flera dimensioner, samt hur beteenden, kultur och traditioner påverkar.

Jan Thern, Personbästa AB

Stress Exit

Deltagarna i Jans nya föreläsning Stress Exit, får kunskap, tips och verktyg om hur man lämnar stressen och istället ökar hälsan, välbefinnandet och gladprestationerna. Studier visar att när du mår bra och känner trygghet och glädje presterar du också bättre – att gladprestera. När man lyckas med detta gör det en enorm skillnad inom många områden som arbetsmiljö, kompetensutveckling och även rekrytering. Funktionellt – Engagerat – Kreativt och Roligt, är Jans värdeord och även viktiga komponenter i hans föreläsningar

Kelly Odell, Astrakan AB

Arbetsglädje i nöd och lust

Kelly är specialiserad på hur man arbetar med förändring och ledarskap i organisationer. Han är amerikan, och svensk, och han vet vad han pratar om utifrån en omfattande erfarenhet av chefskap i stora globala organisationer. Kellys förmåga att vända ut och in på invanda begrepp kommer kanske mer från hans prästutbildning än från hans MBA-examen. I denna föreläsning kommer Kelly att dela med sig av tankar och tips om ett ledarskap som leder till ökad arbetsglädje. Hur kan man få ut mer av sitt arbete och kanske till och med mer av livet?

(Presenteras av Kompetenslaget)

Sandra Lindström, Act Now AB

Den ojämställda stressen

Vad påverkar människors upplevelse av stress och otrivsel? Hur kan vi förstå psykisk ohälsa ur både ett individ och samhällsperspektiv? Hur bygger vi upp strategier och förmågor som hjälper oss att hantera livets och arbetslivets utmaningar?

Sandra förklarar i sina föreläsningar hur språk, makt och beteenden fungerar med konkreta och vardagsnära exempel. Genom att kombinera sin roll som kliniskt verksam psykolog med strukturella perspektiv har Sandra en unik kompetens inom området jämställdhet.

Mathias Åman, Nämndemansgården

Spelberoende påverkar arbetsinsatsen

De senaste åren har förståelsen för spelberoende ökat i samhälle och idag är det klassat som en riktig sjukdom jämställd med alkoholism. Spelberoende och spelmissbruk skiljer sig från “vanligt spelande” eftersom spelandet ofta får förödande konsekvenser, både ekonomiskt och socialt. Mathias arbetar som behandlare på Nämndemansgården och vill med föreläsningen föra det obegripliga lite mer begripligt. Vad är det? Hur fungera det? Varför slutar de bara inte? Vilka tecken finns och vad kan du göra för att hjälpa!

Patrik Persson, YouCall

Reflektionstid på schemat

YouCall jobbar med telefonbaserade samhällsnyttiga tjänster med bemanning dygnet runt. Man arbetar systematiskt med arbetsmiljö och friskvård men ett mer annorlunda grepp är individuell schemalagd reflektionstid. Modellen innebär att varje medarbetare vid några tillfällen varje vecka släpper sina ordinarie arbetsuppgifter för att fundera över sin arbetssituation och komma med förslag till förbättringar i verksamheten. Patrik berättar om tankarna bakom och erfarenheterna av schemalagd reflektionstid.

Åsa Forssell

Moderator

Åsa är verksamhetsutvecklare / projektledare inom Skellefteå Kommun, Solkraft och har stor erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och förändringsarbete. Som licensierad mental tränare och coach kommer hon säkert att hjälpa oss igenom dagens aktiviteter på ett bra sätt!