Carina Kåla, Nämndemansgården

Agera och få en hälsosam och kostnadseffektiv arbetsplats

90 % av alla personer med ett riskbruk eller beroende finns på arbetsplatsen. Det är ett vanligt dilemma och ett ämne som intresserar och berör många. Hur kan du som chef hantera frågor kring alkohol, droger och spel på arbetet och få det som en naturlig del av kommunikationen?
Som ett led i ert rehabiliteringsarbete och insatser för att förebygga ohälsa bjuds du in till ett inspirerande seminarium där temat är beroende. Vi kommer att fördjupa dina kunskaper inom riskbruk och beroenderelaterad ohälsa på arbetsplatsen och inom nutidens distansarbete.

Föreläsningen hålls under fikapausen på eftermiddagen i separat lokal där fika är dukat för deltagarna.

Vi vill därför ha en särskild anmälan till denna föreläsning via nedan länk: 

https://simplesignup.se/private_event/208951/069c01fd2e