DAGAR I NORR

Dagar i Norr är en verksamhet för att med aktiviteter och mötesplattformar erbjuda kunskaper,
inspiration och nätverkande för olika målgrupper inom näringslivet i Norrland.

ALLA VÅRA TEMADAGAR

Alla Dagar i Norr´s temadagar hålls på Folkparken i Skellefteå

Inköpardagen i Norr

Tema: Framtidens inköp och supply management.

Chefsdagen i Norr

Tema: Ledarskap i förändring.

Kvalitetsdagen i Norr

Tema Effektivitet & Styrning

Smart Marketing Day

En ny regional temadag som arrangeras av Dagar i Norr.

Arbetsmiljödagen i Norr

Tema Stress & Digital arbetsmiljö

Bygg Broar i Norr

En dag som vidgar vyerna och skapar nya kontakter.

Möteskulturdagen i Norr

En ny regional temadag som arrangeras av Dagar i Norr.

Vi erbjuder även olika tjänster för dig som ska anordna eller vara med på olika event eller promotionaktiviteter.

Syftet är att tillföra kontakter och kompetens som kan bidra till utveckling av regionens företag.
Dagar i Norr drivs av Awance Affärsutveckling och Koverberg Consulting