Anders Hettinger, M&A Communication AB

Moderator

Utifrån sin breda erfarenhet som revisor och affärsutvecklare så har Anders en tydlig bild av hur viktigt det är med ordning och reda i verksamheten. Hur detta kommer att återspegla sig under Chefsdagen återstår att se, men troligen kommer föreläsarna att få ett antal utvecklande och utmanade frågor.

Anna Dyhre, Anna Dyhre AB

Employer Branding är ditt arbetsgivarvarumärke

Employer Branding kan enkelt beskrivas som arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar ökar chansen att lyckas attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna i företaget eller organisationen. Lön, förmåner, status och karriärmöjligheter är några exempel på möjliga fördelar. Genom att vara medveten om vilka faktorer som lockar eftertraktad arbetskraft kan ditt företag öka chansen till lyckade rekryteringar.

(Presenteras av Unionen)

Stefan Sebö, Stefan Sebö AB

Konsten att skapa väldens bästa företag

Under det här seminariet får du svaret på hur man måste jobba med sitt ledarskap för att kunna inspirera och utveckla sina medarbetare till full potential, men också vilka faktorer som är avgörande för om man ska lyckas och skapa resultat. Stefan är en av Sveriges mest efterfrågade förläsare inom området, affärsutveckling, försäljning, medarbetarutveckling och konsten att utveckla vinnande team. Han har skrivit flera böcker inom området och är nu aktuell med boken ”Konsten att skapa världens bästa företag”
(presenteras av Kompetenslaget)

Caroline Fjellner, & frankly

Öka medarbetarnas engagemang

Sambandet mellan medarbetares engagemang och deras produktivitet och kreativitet är väl känt. Från ett företagsperspektiv bidrar högt engagemang till ökad lönsamhet, vilket har gjort det personliga engagemanget till en hjärtefråga för chefer. Men att skapa engagemang på jobbet i samband med att digitaliseringen i snabb takt förändrar hur vi arbetar och hur vi kommunicerar med varandra, kan vara en utmaning. I föreläsningen delar Caroline med sig av sina bästa relationsråd för att öka engagemanget på jobbet.

Louise Hållberg & Josefin Davidsson, Simployer 

Onboarding – vägen till framgång!

Startsträckan för en nyanställd att nå sin fulla potential blir oftast onödigt lång och kostsam.  Med en effektiv och strukturerad pre- och onboardingprocess kan HR och ledning känna sig trygga med att alla nyanställda får ta del av samma process, resurssparande för chefen och den nyanställda får den bästa förutsättningen för att bli framgångsrik i sin nya roll. Under seminariet diskuteras fördelarna med en effektiv pre- och onboardingprocess och vilka utmaningar och risker det kan finnas vid en mindre lyckad onboarding.

Ida Rönnblom, Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden i regionen 2019

Varje vår och höst intervjuar arbetsförmedlingen ca 1000 företag i Norr- och Västerbotten inom samtliga branscher. Resultatet är en unik prognos över förväntad sysselsättning, arbetslöshet men kanske främst utmaningarna och möjligheterna på vår lokala arbetsmarknad. Hur kan efterfrågan och utbud närma sig varandra så att näringslivet i vår region kan fortsätta utvecklas?  Ida är sektionschef på arbetsförmedlingen i Skellefteå med särskilt ansvar för arbetsgivarfrågor.

Anna Thanner & Klara Stefansson, Oh My

Smakprov i stället för CV

Oh My dödförklarar CV och personligt brev för att rekrytera med smakprov i stället. ”Apply by taste” kallar man satsningen på en ny kreativ rekryteringsprocess som ska ge alla sökanden samma förutsättningar att komma på intervju. Smakprovet ger en bättre bild av sökandens engagemang och ambitioner – vart de vill i karriären snarare än var de varit. Anna och Klara berättar om erfarenheterna med upplägget och hur ett anonymt smakprov blir mera rättvist och även gynnar jämställdhet och mångfald.