Tema för Chefsdagen i Norr 22 mars 2023:
Hållbart Ledarskap

Gustav Stenbeck

Mötet mellan hållbarhet och lönsamma affärer

Gustav Stenbeck är miljöaktivisten som blev riskkapitalist. Med erfarenhet från Greenpeace, multinationella företag och från startupvärlden talar han om hur hållbarhet håller på att förändra det ekonomiska landskapet i rasande takt och hur det påverkar sättet bolag gör affärer på. Både idag, imorgon och långt därefter. Gustav har hands-on erfarenhet av vilka hållbarhetsinitiativ som funkar inom både stora och små bolag och utmanar många tidigare sanningar inom hållbarhetsvärlden.

Katarina Blom

Tillsammanseffekten

Katarina är aktuell med sin bok ”Tillsammans-effekten – hur relationer påverkar vår hälsa, lycka och motståndskraft”. Mer och mer forskning pekar på att goda sociala relationer kan vara avgörande både för att vi ska kunna hantera utmaningar, må bra och fungera optimalt tillsammans. Hur kan goda relationer bidra till effektiva och innovativa team? Med hjälp av psykologin kan vi få verktyg för att navigera förändring och skapa goda vanor som stöttar både vårt välbefinnande och en god arbetsmiljö.

Daniel Fåhraeus

Tillit skapar värde för organisation och individ.

Daniel kommer att ge exempel och konkreta tips från sina erfarenheter från Piteå Energi, Skidlandslaget mm. Hur man i praktiken skapar en tillåtande kultur som utvecklar verksamhet, affär och medarbetare. Forskning visar tydligt att organisationer som når hög grad av tillit är effektivare samtidigt som arbetsglädjen ökar. Han talar även kring vikten av att sätta spelregler för gruppen/organisationen, vikten av att skapa en återkopplande kultur samt uppföljning och reflektion.

Sofi Franzén

En företagskultur som ger framgång

Sofi är grundare och VD på eventbyrån Eventyr Nine Yards, hon berättar om hur tydliga målsättningar och nyfikenheten på andras drivkrafter skapat rekordresultat och en stark företagskultur. Hur skapar man en företagskultur som ger framgång, men som också är hälsosam i en alltmer krävande omvärld? Hur kan individens målsättningar kombineras med teamets och bolagets? Sofi berättar även om hur hon som chef lärt sig genom att våga prova, våga göra fel och våga be om feedback.

Tommy Roos, Kompetenslaget

Skapa en skinande organisation

Det är av stor vikt att ta frågorna om en hållbar affär med ett hållbart ledarskap på allvar. Interaktion med medarbetare och kollegor innebär möjlighet till påverkan. Med denna påverkan i det personliga ledarskapet bygger vi attityd hos individerna, attityd bygger kultur. För att skapa resultat i verksamheten krävs att den röda tråden i strategidokumentet håller ihop hela vägen från ledningen till medarbetarna. Att alla i organisationen har samma ”kartbild” är avgörande för att lyckas nå önskat resultat.

Pernilla Lirell – Magnus Olsson

Moderatorer

För årets Chefsdag har vi fått hjälp av iTid med att genomföra dagens aktiviteter. iTids konsulter förbättrar flöden inom många olika branscher och områden. Pernilla och Magnus är erfarna verksamhetskonsulter och projektledare som säkert kommer att skapa ett fint flöde genom dagens programpunkter.