Dagar i Norrs policy för hantering av personuppgifter

Personuppgifter som tas in i samband med anmälan till och medverkan vid Dagar i Norrs aktiviteter används bara för kommunikation i samband med Dagar i Norrs aktuella och kommande aktiviteter eller uppdrag. Personuppgifterna lämnas/säljs aldrig vidare till partners, utställare eller annan extern part, utan används bara av Dagar i Norr.

Dagar i Norr behöver dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter kopplade till det ingångna avtalet – anmälan.

De personuppgifter som Dagar i Norr samlar in i samband med aktiviteterna är minimerat till vad som bedöms vara nödvändigt för att ge deltagarna förväntad information/service.

Dagar i Norr strävar efter att personuppgifterna alltid ska vara riktiga och aktuella och uppdaterar snarast möjligt när vi får information om förändringar. Uppgifterna sparas till dess man begär att bli borttagen från registret.

Dagar i Norr förvarar personuppgifterna i lösenordskyddade datafiler vilka endast Dagar i Norrs medarbetare har åtkomst till. I samband med genomförande av aktiviteter finns utskrivna listor för funktionärer, dessa listor samlas in och makuleras direkt efter att aktiviteten är genomförd.

 

Den vars uppgifter finns med i Dagar i Norrs register/listor har alltid rätt att kontakta Dagar i Norr för att få uppgifter rättade, få veta vilka uppgifter som ligger lagrade, för att få uppgifter borttagna eller annars ge synpunkter på Dagar i Norrs hantering av personuppgifter.

Kontakt: Anders Wistemar, anders@awance.se, 070-6448408

 

Dagar i Norr är ett samarbete mellan Awance Affärsutveckling AB och Lars Koverberg Consulting AB