Möteskulturdagen i Norr i inställd

Möteskulturdagen i Norr sätter fokus på intern kommunikation i allmänhet och interna möten i synnerhet

Mötet är ett av de absolut viktigaste verktygen för att få en organisation att röra sig i rätt riktning och åstadkomma goda resultat. Under dagen kommer våra experter dela med sig konkreta råd och verktyg för att säkerställa att era möten har en tydlig koppling till er verksamhetsplan. Effekten är en högre genomförandekraft och att ni når era mål snabbare. Ni kommer också att få konkreta tips på hur ni kan använda era möten för att driva förändringar och skapa den kultur ni vill ha.

Möteskulturen är bara en miniatyr av organisationskulturen och hur vi säkerställer att vi får det önskvärda beteende vi vill. Detta kommer du att få tips på under denna dag där vi har samlat de bästa inom området möteskultur. 

Möteskulturdagen i Norr är inställd

Framtidens möteskultur- det är inte kvantiteten på möten som är viktigt utan kvalitén.

Vi alla blir ofta kallade till möten idag men frågan är hur ofta du verkligen ska vara med?

Möteskulturdagen kommer att titta på blandat följande saker:

  • Planering och utförande av möten- hur ska vi egentligen göra?
  • Möteskulturen och attityder på mötet
  • Vad är din roll i varje möte?

Möteskulturdagen i Norr är ett möte inom konceptet Dagar i Norr, som har en strävan att utveckla affärstänket och nätverkandet mellan företag och verksamheter i regionen.

Välkommen till Möteskulturdagen i Norr 2020
Anders, Lars & Anna

Samarbetspartners

Möteskulturdagen genomförs i samarbete med dessa företag

Tack till våra partnerföretag som bidrar till att göra Möteskulturdagen möjlig

Möteskulturdagen i Norr är inställd!

Möteskulturdagen i Norr är inställd!