Program Kvalitetsdagen i Norr – Onsdag 16 oktober 2019

8,30  Kaffe – Registrering – Affärsmingel

9,15 Välkommen – Inledning

Moderator: Angéla Ekman Nätt, Esam

9,30 Daglig styrning skapar kvalitetskultur

Martin Broman, Part Development

10,20 Partnerpresentation

Paus – Nätverkande – Monterbesök

10,50 Workshop kring frågor kopplade till mötets tema: Effektivitet & Styrning i kvalitetsarbetet”

11,25 Hur blir man en Kvalitetskommun ?

Katarzyna Wikström och Inger Johansson, Norsjö kommun

12,00 Lunchbuffé – Nätverkande – Monterbesök

13,00 Att leda för framgång i en turbulent värld!

Mats Deleryd, VD, SIQ

13,45 Paus – Nätverkande – Monterbesök   

14,15 Robustare produktion utan fel i processen

AnnaCarin Falkman, Data Ductus och Anders Hermansson, BnearIT

15,00 Kaffe – Nätverkande – Monterbesök 

15.00-15.30 Extra föreläsning i Dungen under fikarasten

Undvik slöseri – följ reglerna

Annica Nilsson, seniorkonsult, iTid AB

15,30 Sveriges bästa verksamheter

Henrik Eriksson, Chalmers / Förbättringsakademin

16,20 Sammanfattning – Avslutning

16,30 Middagsbuffé – Affärsmingel

17,15 Bussar tillbaka mot Umeå/Luleå avgår

Samarbetspartners

Kvalitetsdagen i Norr genomförs i samarbete med dessa företag

Tack till våra partnerföretag som bidrar till att göra Kvalitetsdagen i Norr möjlig