Henrik Eriksson, Chalmers / Förbättringsakademin

Sveriges bästa verksamheter

Henrik Eriksson, PhD, är forskare på Chalmers tekniska högskola, och föreläsare på Förbättringsakademin. Han har under tjugo år forskat om vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter och hur verksamheter kan bli bättre. Vad gör organisationer som fått pris som till exempel Utmärkelsen Svensk Kvalitet så bra? Vad har de organisationerna gemensamt och vad gör de i praktiken? Henrik har undersökt vad som gör de bästa verksamheterna så bra och ger råd om hur man själv kan tänka i sin verksamhet.

Mats Deleryd, VD, SIQ

Att leda för framgång i en turbulent värld!

Dagens sätt att leda och styra gör organisationer för trögrörliga i förhållande till omvärldens förändringstakt och medarbetare och ledare mår ofta allt sämre i sina roller. Så hur skall man då leda och styra organisationer med framgång i en turbulent värld? Fördraget belyser dessa frågor och fokuserar på framgångsfaktorerna. Mats Deleryd är vd för SIQ och mångårig erfarenhet av ledarskap i centrala roller på både nationell- och internationell nivå och har en professur vid Mälardalens Högskola inom Kvalitets- och organisationsutveckling.

Martin Broman, Part Development

Daglig styrning skapar kvalitetskultur

För att verksamhetens värderingar ska få genomslag och bli en del av vardagen behöver de oftast konkretiseras genom att brytas ned till önskvärda aktiviteter som kan följas upp varje dag. Med rätt mål som var och en förstår hur de kan påverka skapas engagemang på organisationens alla nivåer. Pulsmöten är en effektiv metod att få organisationen att kontinuerligt fokusera på rätt saker. Martin har arbetat med verksamhetsutveckling och Lean sedan 1998 både som forskare och konsult.

Katarzyna Wikström och Inger Johansson, Norsjö kommun

Hur blir man en Kvalitetskommun ?

Norsjö kommun är en av fem nominerade kommuner till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2019. Inger och Katarzyna presenterar kommunens arbete med att skapa tydliga övergripande mål samt hur man skapar delaktighet och engagemang hos medarbetare och kommuninvånare. Vi får också veta mera om ”Kommunkompassen”, ett utvärderingsverktyg som kartlägger vad och hur hela kommunen gör för att bland annat arbeta effektivt och skapa goda arbetsplatser.

AnnaCarin Falkman, Data Ductus och Anders Hermansson, BnearIT

Robustare produktion utan fel i processen

Zero Defect Management kan enkelt sägas innebära att man identifierar produktionsproblem innan de uppstår och anpassar processen efter det. För att lyckas med ZDM krävs koordination och integrering av olika kunskapsområden, discipliner och informationssystem för att följa processparametrar och öka spårbarheten. AnnaCarin och Anders representerar två av företagen som ingår i detta Vinnovaprojekt. Från LTU finns även Petter Kyösti och Martin Simonsson på plats för att informera om projektet

Angéla Ekman-Nätt, Esam, Umeå

Moderator

Även denna gång har vi nöjet att ha en expert inom hållbarhet och verksamhetsutveckling som moderator. Angéla är seniorkonsult inom området hållbar utveckling, hållbara affärer, samverkansprocesser samt implementering och praktisk tillämpning av styrning och
ledning. Hon stödjer verksamheter (och därmed individer) att ta ytterligare steg mot att utveckla, effektivisera och se konkreta resultat via systematiskt utvecklingsarbete och på så vis bli mer hållbara, gärna i ömsesidig och prestigelös samverkan.

Vi erbjuder även olika tjänster för dig som ska anordna eller vara med på olika event eller promotionaktiviteter.

Syftet är att tillföra kontakter och kompetens som kan bidra till utveckling av regionens företag.
Dagar i Norr drivs av Awance Affärsutveckling och Koverberg Consulting