Föreläsare Kvalitetsdagen

Home/Kvalitetsdagen i Norr 16/10 2019/Föreläsare Kvalitetsdagen
Föreläsare Kvalitetsdagen 2018-10-01T08:33:03+00:00

Niklas Blomqvist, Volvo Personvagnar i Göteborg, ordförande SFK

”Kvalitetsprofessionens roll i förändring”

Vilka kompetenser och roller behöver kvalitetsprofessionen i framtiden? Vilka arbetar med kvalitet – från ledning till daglig verksamhet? Från att ha jobbat med kontrollsystem och noll fel kommer framtidens kvalitetsansvarig att behöva agera som en brobyggare mellan olika kunskapsområden. Stora utmaningar väntar och förmågan att tydliggöra kvalitetsprofessionens roll och hantera olika initiativ i en helhet kan vara viktiga nycklar.

Åsa Rönnbäck, forskningschef vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Att leda för framgång – Vad krävs idag och i morgon?

Komplexiteten att leda en verksamhet har ökat. Nya utmaningar påverkar sättet att leda en verksamhet för att åstadkomma bra resultat som ständigt blir bättre. Vilka är dessa utmaningar och kan de hanteras med ett mera dynamiskt kvalitetsarbete? Har förbättringsarbetet fokuserat mer på det interna arbetet än på att anpassa sig till kundernas föränderliga behov? Kunskaper från aktuell forskning och praktisk tillämpning presenteras.

Stefan Sebö, Stefan Sebö AB

Service & kvalitet är avgörande för att lyckas

Stefan Sebö är en av Sveriges mest efterfrågade förläsare inom området, affärsutveckling, försäljning, kvalitet & service, medarbetarutveckling och konsten att utveckla vinnande team. Under den här föreläsningen ger Stefan svaren på varför det är avgörande att ha en starkt säljande kultur med service och kvalitet som skapar köplojalitet och verklig kundnöjdhet. Kvalitetsarbetets övergripande mål är att åstadkomma verklig kundnytta!

Anna Henriksson, Kvalitetsstrateg Utveckling, Luleå Kommun

Utmaningar för att bli en hållbar kvalitetskommun!

Luleå är en kommun som håller på att gå från en stor småstad till en liten storstad, med alla utmaningar det medför. Att ställa om en verksamhet från förvaltning till utveckling och tillväxt kräver utvecklad samverkan med tydligare fokus på uppnådd effekt – resultat av det vi gör. Resan har startat och oavsett styrsystem så handlar det mer om kultur och mindre om ”styrningsteknologi” – vi är på en spännande resa tillsammans!

Marie Larsson, Chef Kvalitet och förnyelse, Skellefteå Kommun

Från verksamhetsperspektiv till kundperspektiv

Skellefteå kommun var första kommunen i landet att införa en kundtjänst för hela organisationen. Den satsningen har lett vidare till ett helhetstänk avseende kvalitet inom bland annat bemötande, medskapande och digitalisering. Kommunen står nu inför en digital transformation som ska utgå från invånarnas förändrade behov av kommunal service. Samtidigt ska upplevelsen vara att kommunen har ett bemötande i toppklass.

Esbjörn Grandalen, Processledare Kommunstyrelsens förvaltning, Västerviks Kommun

Införande av koncerngemensamt kvalitetsledningssystem

Västerviks kommun är först ut med att implementera ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Både den politiska ledningen och tjänstemännen såg ett behov av att arbeta mera systematiskt och strukturerat. Arbetet inleddes i början av 2017 och målet är att bli certifierade i slutet av 2019. Man ser redan många positiva effekter, bland annat synergier mellan kommunens olika verksamheter och bolag

Pernilla Lirell, Seniorkonsult, iTid

En berättelse om kvalitet

Bengt är en traditionell företagare och vi får följa honom i hans tankar om teorier kring kvalitet och ledarskap. Vi följer berättelsen om de lärdomar Bengt får medan både han och företaget utvecklas. Hur gör Bengt för att förstå sina kunders behov samt få medarbetare och partners att arbeta strukturerat för att uppfylla dessa behov.

Kristina Ullgren, kommunikatör, RFSL

Hbtq-certifiering – erfarenheter av inkluderande arbete

Denna föreläsning fokuserar på hbtqcertifieringsmodellen som i tio år stöttat verksamheter och företag i praktiskt förändringsarbete. Modellen utvecklades för att erbjuda organisationer en processledd struktur för att på långsiktigt och hållbart sätt arbeta för en inkluderande arbetsmiljö och ett gott bemötande mot verksamhetens besökare.

Angéla Ekman-Nätt, Esam, Umeå

Moderator

Angela är seniorkonsult inom Hållbar utveckling och delägare Esam AB och beskriver sig själv

”Jag älskar att se människor och verksamheter utvecklas parallellt med en breddad förståelse och starkare engagemang för omvärld och intressenter. Jag brinner för att fler ska använda hela sitt maktutrymme för att bidra till ett bättre sammanhang, en bättre verksamhet och en bättre värld.”

Samarbetspartners

Kvalitetsdagen i Norr genomförs i samarbete med dessa företag