Mikael Ådahl, Northvolt

“Going live” – Från upphandling till utförande

Mikael har en bakgrund från stora industriprojekt i ledande operativa befattningar, bl.a. från Skanska. Inom Northvolt har han arbetat framför allt med entreprenadupphandlingar kopplat till uppförandet av fabrikerna i Västerås och Skellefteå. Sedan några månader är han ansvarig för Västeråsfabriken.

I föredraget tar Mikael upp aspekter kring att spegla det kommersiella och få det operationellt i projektet. Utformning och hantering av leverantörskontrakten så att man i slutändan får den leverans man förväntar sig. Sedan ger Mikael oss även en viss insikt i Northvolts inköpsstrategier.

Mia Lewis, Bonava

Årets Supply Chain Professional

Utmärkelsen Årets Supply Chain Professional 2019 går till en person som har uppvisat ett stort engagemang och innovationskraft i en period som kantats av extrema förändringar för företaget. Genom att använda sig av moderna verktyg och arbetsmetoder i sina förändringsinitiativ, har personen levererat kostnadsbesparingar långt över mål.
Mia Lewis har dessutom från sin funktion omdefinierat hur hela företaget arbetar med kundinsikt, och visat på att god kundkännedom från ett inköpsperspektiv inte bara kan leda till kostnadsbesparingar utan också en ökad kundnöjdhet.

Helena Brynolfsson, Prosourcia

Förändringsledning ur ett inköpsperspektiv

Det är ingen hemlighet att det är svårt med förändringsledning. Därmed är det kanske inte så förvånande att över 70% av förändringsinitiativen misslyckas. Så vad kan du göra för att förhindra detta? Sluta förnya dig och hoppa över digitalisering, cirkulärt inköp och kompetensbrist, och fortsätta med det som fungerar just nu? I denna föreläsning går vi igenom några förändringsmodeller och tittar på framgångsfaktorer och fallgropar ur ett inköpsperspektiv. Helena har stor erfarenhet kring utveckling av inköpsarbetet, både operativt och som konsult.

Johan Lagerbielke, Stockholms Universitet

Psykologin i besvärliga inköpsförhanlingar

Johan Lagerbielke är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och har specialiserat sig på psykologin kring försäljning och förhandling. Johan föreläser coachar och utbildar, han har även grundat Handelshögskolans första akademiska utbildning i förhandlingspsykologi inriktad mot företag.  Under föreläsningen tar Johan upp vilka som är de vanligaste misstagen vi gör i förhandlingar och varför gör vi dem? Bristande förberedelse – Sätter inte spelplanen – För lösningsorienterade – Drar på oss onödigt motstånd i svåra situationer – Tänker inte framåt vilket leder till problem i leveransskedet

Katarina Arbin, Örebro Universitet

Hållbarhetsfrågor inom supply chain området

Katarina är lektor vid Örebro universitet med inriktning mot hållbara försörjningssystem och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är medförfattare till den svenska versionen av ”Purchasing and Supply Chain Management” tillsammans med Arjan van Weele.

Föreläsningen kommer att handla om varför hållbara inköp är viktigt och lyfta inköps möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Områden som kommer att tas upp är hållbara inköp och leverantörsansvar, cirkulär ekonomi och cirkulära inköp samt hållbara logistiska system.