Leila Karchaoui, Föreläsare, affärsutvecklare och brobyggare

Inledningstalare och moderator

Leila är en av initiativtagarna till ”Bygg Broar” en idé som föddes ur viljan att skapa en mötesplats för människor med olika kompetens, från olika branscher och olika generationer som vill nätverka, få ny kunskap, nya idéer och inspiration till att göra skillnad för fler och öka den humana hållbarheten i samhället. Hon kommer att ge oss bakgrunden till projektet och vad man gjort hitintills i Stockholm. Leila kallas även ibland ”glädjeministern” och kommer med sin fantastiska energi att vara med oss under dagen som moderator.

Ida Östensson, Make Equal

Jämlikhet får oss alla att växa

Ida Östensson är en av Sveriges främsta feminister och jämlikhetskämpar, hon har specialiserat sig på att utveckla innovativa och lösningsfokuserade metoder för jämlikhet och inkludering. 2010 grundade hon stiftelsen Make Equal, som jobbar med metoder för jämlikhet. Ida startade även #killmiddag som ett sätt att få killar och män att ta ansvar för det sexuella våldet genom att börja med sig själva. Ida är en viktig röst inom #metoo-revolutionen och har alltid konkreta förslag på hur vi går vidare för att skapa en reell förändring.

Pär Johansson, Glada Hudik teatern

I huvudet på en normalstörd

Pär startade Glada Hudik – teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. En stor drivkraft för teatern har varit att bryta barriärer mellan människor och få rädsla och fördomar att övergå i vänskap och förståelse.
Pärs fulla övertygelse är att om man i skolan möter killar och tjejer med Downs syndrom så får man inte fördomar mot utvecklingsstörda, har man en fröken från ett annat land så blir man inte så lätt rasist. Barn som växer upp så lär aldrig någonsin ifrågasätta människovärdet, det som säger att vi alla är lika betydelsefulla, oavsett kön, hudfärg eller intelligens.

Åsa Gustafsson, Futurista

Mångfald och inkluderande är lönsamt !

Mångfald är lönsamt. Med inkluderande och gott bemötande, högre tillit till varandra, effektivare och roligare möten så sänker man stressnivåer och blir bättre på innovation och problemlösning. Åsas kunskaper och tips om funktionsvariationer och tillgänglighet har hjälpt många organisationer framåt i sin strävan att göra verksamheten och kommunikationen så tillgänglig som möjligt för alla. Åsa är konsult och föreläsare men även författare, bl.a. till böckerna 10 tips för tillgänglighet och 10 tips för mångfald.

Pinar Basaran, generalsekreterare ICA-stiftelsen
Daniel Stenmark, ICA Kvantum Piteå

Värdet med CSR –Socialt ansvarstagande

Pinar berättar om hur ICA arbetar med CSR och mångfald och varför man tycker det är viktigt att satsa på detta. Vi får både höra om strategier och intressanta konkreta exempel på aktiviteter bl.a. ”Matiga Möten”-projektet och även hur man kan utveckla samarbetet mellan näringsliv och föreningsliv.
Daniel kommer att dela med sig av hur han ser till att vara tillgänglig för grupper i samhället som jobbar med människor som på ett eller annat sätt kämpar/befinner sig i ett utanförskap, allt från Arbetsförmedlingen till kyrkan. Han tror på alla människors lika värde och fascineras av kraften i att upptäcka vad varje individ klarar av i stället för att se begränsningar.