Anmälan

Har ni problem med anmälningen så skicka in era uppgifter enl nedstående
formulär” till lars.koverberg@koverberg.se

Anmäl ett Brobyggarteam

En medarbetaraktivitet som vidgar vyerna och skapar nya kontakter ! Ett Team består av 10-14 personer och tanken är att förutom intresserade medarbetare bjuda med några andra personer för att skapa mångfald: pensionärer, nyinflyttade, studenter, personer med utländsk bakgrund etc.

Anmälningsavgiften för ett Team är 12,500 + moms
Detta inkluderar fika, lunch, fika, middagsbuffé för 10 deltagare
För varje ytterligare deltagare betalar man 950 + moms

Registrering av alla teammedlemmar kan göras senare, vid anmälan behöver vi bara två kontaktpersoner/lagledare.
    Jag accepterar att Dagar i Norr använder mina personuppgifter för deltagarlista (namn, företag, ort) på hemsidan inför aktuell aktivitet, att mina uppgifterna sparas för kommunikation i samband med aktuell och kommande aktiviteter med Dagar i Norr, att foton/film tagna under aktiviteten där jag finns med kan komma att användas på Dagar i Norrs hemsida och i andra medier.

    Vi skyddar dina personuppgifter enligt GDPR, läs hela Dagar i Norrs policy för hantering av personuppgifter.


    Samarbetspartners

    Bygg Broar i Norr genomförs i samarbete med dessa företag