8,30 Kaffe – Registrering – Affärsmingel

9,10 Inledning – Välkommen
Moderator: Camilla Wagner
Välkommen till Skellefteå / Västerbotten

 9,30 Affärsutveckling för att korta säljprocesser
Lars-Eric Aaro, Senior Advisor, ÅF

10,10 Rapporter kring företagens behov för att kunna utvecklas

 • Framtidens industri
  Åsa Tjärnberg, VD, IUC
 • Analys för tillväxt
  Pär Dunder, VD, Affärsliv w3
 • Möjligheternas Region
  Erika Hjukström, Huvudprojektledare, Möjligheternas Region, Storumans Kommun

10,50 Nätverkandepaus

11,20 From Employees to Champions
Caroline Häggström, VD, Vattenfall Kundservice Nordic

12,00 Lunch – Nätverkande – Monterbesök

13,00 Senaste nytt från intressanta projekt i regionen
Representanter för några av de viktigaste utvecklingsprojekten i regionen berättar vad som händer i deras verksamhet, nuläge och framtid.

Bland annat kommer:

 • Norrbottniabanan – Gusten Granström
 • Rail Test Nordic – Michael Almenäs
 • North Sweden Cleantech – Peter Hedman

14,10 Nätverkandepaus

14,40 10 Trends in an Innovative world
Carolina Salazar, Design Thinking Institute

15,10 Kaffe – Nätverkande – Monterbesök

15,40 Entreprenörsresan bakom OBH Nordica
Thomas Ek, Thomas Ek Consulting

16,40 Sammanfattning – Avslutning

16,45 Middagsbuffe – Affärsmingel

(17,30 Charterbussar Umeå/Luleå går tillbaka)

Samarbetspartners

Business Development Day genomförs i samarbete med dessa företag